За нас

Фирма „ИЛВИДИХА“ е основана през 1995г. в гр.Пловдив с основен предмет на дейност доставка на тъкани метални сито-мрежи и тъкани от неръждаема и въглеродна стомана.

Мрежи

На база натрупан опит и задълбочени контакти със потребителите на тези материали,фирмата ни изработва и изделия от тях в т.ч:

 • филтърни дискове със диаметри от 30 до 500 мм;
 • плоски филтърни елементи със различни конфигурации и размери;
 • цилиндрични филтри,еднослойни или многослойни по задание на клиента;
 • филтърни ленти за автоматични филтри в пластмасопреработката.
 • филтърни кошници и каси;
 • изработка и реновиране на вибро-сита.

Доставките извършваме ежемесечно, като фирмата ни поддържа наличности от цялата гама метални мрежи и тъкани включени във приложените таблици.

За продукти,които не са включени в основната ни номенклатура,можем да извършим конкретни доставки.

Илвидиха Sito.bg

Области на приложение на сито-мрежите и тъкани за филтриране и пресяване:

 1. Химическа промишленост
 2. Хранително – вкусова промишленост
 3. Фармацевтична промишленост
 4. Пластмасопреработваща промишленост
 5. Каучукова промишленост
 6. Стъкларска промишленост
 7. Добив на инертни материали
 8. Корабостроене и кораборемонт
 9. Рафинация на горива, олио, масла и биодизел
 10. Ферми за отглеждане на риби
 11. Добив и преработка на пчелен мед
 12. Дизайнерски решения в строителството
 13. Произвдство на захар, сол и други зърнести продукти
 14. Производство на филтри за течности и газове