Мрежи

ВИДОВЕ ПЛЕТКИ НА СИТО-МРЕЖИ ( ТЪКАНИ ).

1. Плетка тип PLAIN – това е най-често срещаната плетка по стандарт DIN ISO 4783 ( плетени ситови повърхности) произведена от метални нишки(телове) преплетени така,че надлъжните обикалят напречните кръстосано на 90 градуса,за да бъде фиксиран отворът на мрежата. Сито-мрежи от този тип плетка намират широко приложение основно в: филтриране на полимери,рафинация на горива,олио,масла,биодизел,течности и газове,пресяване и филтрация на пчелни продукти и други.

Фирмата ни изработва и различни изделия от този тип плетка по задание на клиента-филтърни дискове с диаметри от 32 до 500 мм., цилиндрични филтри,филтриращи елементи,кошници,метални каси,филтрационни платна и други.

Светлият отвор от този тип плетка започва от 0,035 мм. до 2,50 мм.

2. Плетка CRIMPED – теловете на тази плетка са нагънати надлъжно вълнообразно с цел по-добра здравина на мрежата и по-точен фиксиран светъл отвор. Сито-мрежи с тази плетка ни започват от 2,50 мм отвор до 50 мм. Намират широко приложение в: дизайнерски решения в строителството, предпазни и преградни решетки,опорни мрежи за двуслойни или многослойни филтриращи изделия и други.

3. Плетка TWILLED – сито-мрежа от тази плетка са също с квадратни отвори като надлъжните обикалят напречните на 90 градуса прескачайки една нишка,без да се нарушава отворът на мрежата

4. Плетка DUTCH – означава се съкратено с PDW-тъканите сито-мрежи от този тип са изработени от нишки с два различни диаметъра,като нишките на основата са на разстояние една от друга,а нишките на вътъка са една до друга и обикалят кръстосано около основната нишка. Филтрацията се осъществява през триъгълни отвори оформени от тази плетка.

5. Плетка TWILLED DUTCH – означава се съкратено с TDW-тъканите сито-мрежи от този тип са със същата конфигурация като PDW,но при тях основата се запазва,а вътъчните нишки са двойни

Филтрацията на тези тъкани е от 5 микрона до 250 микрона.

Намират основно приложение в пластмасопреработката,рафинация на масла,олио и биодизел,горива,финна филтрация на течности и газове.

Изпратете ни запитване