Филтри

Филтрите,които произвеждаме биват:

 • еднослойни
 • многослойни
 • с фланец и дъно
 • филтри от перфорирана ламарина

Всеки един от видовете филтри се изработва от неръждаеми плетени сито-мрежи и/или перфорирана ламарина,както и е възможно комбинирането на няколко вида материали.

Спрямо целите,за които ще се използва,може да се добави фланец,дръжка,плътно или филтриращо дъно,подсилващи пръстени или неръждаеми фитинги,щуцери и други.

Филтрите могат да са изградени и от два слоя мрежа,като единия е филтриращ,адругият е опорен/носещ слой.

Те намират приложение в:

 • хранително-вкусовата промишленост
 • химичната промишленост
 • фармацевтичната промишленост
 • сепарация на масла
 • филтриране на течности
 • корабостроене и кораборемонт
 • в рафинерии за растителни масла и биодизел
 • в рибното стопанство
 • стъкларската промишленост

Изпратете ни запитване