Производство

Фирма ИЛВИДИХА е специализирана и в производството на нестандартни неръждаеми изделия.

Разполагаме с оборудване, което ни позволява изработката в кратки срокове, на различни филтриращи и пресевни елементи по конкретни изисквания.

Най-често използваните материали за нашите изделия са неръждаеми, плетени сита,перфорирана ламарина или комбинация от двата материала в зависимост от спецификата на изработваното изделие.

Изделията,които изработваме сами, включват:

  • неръждаеми цилиндрични филтри(еднослойни,двуслойни)
  • неръждаеми кошници и каси
  • изработка и реновиране на различни по вид и форма вибро-сита
  • филтърни дискове- еднослойни и многослойни,с диаметър от 30 до 500мм
  • филтърни ленти за автоматични филтри в пластмасопреработката
  • плоски филтърни елементи по конкретно задание
  • нестандартни филтриращи изделия по конкретно задание