Електрозаварена мрежа

Електрозаварената мрежа намира приложение,в широк спектър на дейности:

  • калибровъни сита
  • упорна(подложна) решетка
  • предпазни екрани за машини
  • парапети
  • предпазни решетки
  • подови решетки
  • различни ограждения
  • в машиностроенето
  • други

Произвеждат се най-често от неръждаеми или пръти от въглеродна стомана,които са  калибровъни

Светлия отвор на електрозаварената мрежа е в диапазона от 8 до 200мм,а

дебелината на самия материал е в диапазона от 1 до 8мм,според отвора който е нужен.

Мрежите се произвеждат с квадратен или с правоъгълен отвор и с размер на паното,според конкретните нужди,но с максимален размер 1000х3000мм

Според приложението на мрежата,паната могат да се изрежат и в кръгла,елипсовидна или друфа форма.

Изпратете ни запитване