Στρογγυλά πλέγματα , μονοστρωματικά ή πολυστρωματικά