Για τις μέλισσες

Οι μέλισσες είναι βιολογικά και σημαντικά πολύτιμα πόροι όχι μόνο για συλλογή μελιού και γύρης, αλλά και για γονιμοποιήση των πολυετών και των μονοετών καλλιεργών στη γεωργία. Ο οικολογικός ρόλος των μελισσών είναι ότι με το μαζεμένη γύρη σήμερα μπορούμε να διαπιστώσουμε τον ποσοστό της ρύπανσης του περιβάλλοντος στις διαφορετικές περιοχές του κόσμου.

Τα προϊόντα της μέλισσας εκτός από τα τρόφιμα, χρησιμοποιούνται επίσης και για θεραπεία σε ευρύ φάσμα προβλημάτων υγείας. Η μείωση και εξαφάνιση των μελισσών θα σήμανε κατάρρευση του φισικού οικοσυστήματα. Αυτό θα προκαλέσει προβλήματα όχι μόνο για φιτικά είδη, αλλά επίσης και για τους αντθρώπους και τα ζώα, που εξαρτούνται από αυτά.

Η εταιρεία μας φροντίζεται για το σωστή και οικολογική ανατροφή των μελλισών και επεξεργασία των παραγογών μελισσών σε οικολογικό περιβάλλον. Εμείς προτείνουμε στους μελισσοκόμους και στους παραγωγούς εξοπλισμού μελισσοκομίας ανοξείδωτα πλέγματα με άριστη ποιότητα, ανταγωνιστικές τιμές και μεγάλα αποθέματα.
Τα ανοξείδωτα πλέγματα μακραίνουν τη ζωή των κυψελών και αντιστοιχούν στις ευρωπαϊκές οικολογικές νόρμες υλικών, τα οποία είναι σε επαφή με τις μέλισσες, με την γύρη και με το μέλι κατά τη διάρκεια της τεχνολογικής διαδικασίας εξοπλισμού μέχρι την προσφορά της αγοράς.

Τα ανοξείδωτα πλέγματα, πού προσφέρουμε είναι για¨
– Πάτους κυψελών
– Συρτάρια κυψελών
– Κόσκινα γύρης
– Ξηραντήρια γύρης
– Σουρωτήρια για στράγγιση μελιού
– Πάγκος αποτελεσμού
– Φυγοκεντρικές μελού

 

δικτύων μελισσοκομία