Κατάλογος των διαθέσιμων προϊόντων

Συλλογή

Τομείς εφαρμογής των πλεγμάτων και των υφασμάτων για φιλτράρισμα και κοσκίνισμα.

1) Χημική βιομηχανία

2) Βιομηχανία Τροφίμων

3) Φαρματευτική Βιομηχανία

4) Βιομηχανία Πλαστικών

5) Βιομηχανία καουτσούκ

6) Υαλουργία

7) Παραγωγή αδρανών υλικών

8) Ναυπηγική βιομηχανία και  επισκευή πλοίων

9) Εξευγενισµό (ραφινάρισµα) καυσίμων, ελαίων, λαδιών και βιοντίζελ

10) Ιχθυοτροφείες

11) Παραγωγή και επεξεργασία του μελιού

12) Σχεδιαστικές λύσεις στην οικοδομική

13) Παραγωγή ζάχαρης, αλατιού και άλλων δημητριακών Προϊόνταων

14) Παραγωγή φίλτρων υγρών και καυσαερίων.