Производство на филтри

Филтриращите и пресевни елементи са неизменна част от производството в различни технологични процеси. Те намират приложение в хранително-вкусовата,химичната промишленост, в пречиствателни станции, за пречистване на отпадъчни води, филтриране на масла и т.н…
Изработват се от черни или неръждаеми ситомрежи, перфорирана ламарина или се съчетават заедно за постигане на оптимални резултати. Филтрите биват еднослойни, двуслойни, трислойни и т.н., с фланец, дъно, а също така могат да бъдат с подсилени краища или страници и да се добавят дръжки или най-различни елементи за закрепване, според това, къде ще бъдат монтирани. Всички видове филтри могат да бъдат произведени по задание на клиента.