КОШНИЦИ ОТ ПЛЕТЕНИ МРЕЖИ И МЕТАЛНИ КАСИ

 
Кошниците и касите намират приложение в най-различни сфери на дейност:
  • в производството – за транспортиране и отцеждане на детайли
  • за закаляване на различни изделия
 Изработват се според приложението им:
  • метална конструкция в съчетание със ситомрежа
  • електрозаварени „пръчки”
  • черни или неръждаеми профили
  • перфорирана ламарина
  • или съчетаване на няколко от изброените материали, за постигане на максимална ефективност и
    здравина
    Касите и кошниците могат да се изработят така, че да бъдат нареждани една в друга или
да са разделени на няколко сектора(полета) за подреждане или разделяне на съответните детайли.
Може да се добавят дръжки, ако е необходимо.